Dit is de Privacy Policy van RB Vakantiewoningen inzake de website www.recreatievastgoed.nl

Deze Privacy Policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring alsmede tot het gebruik van cookies.
Persoonsgegevens die wij verwerken
RB Vakantiewoningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;
– Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RB Vakantiewoningen verwerkt uw persoonsgegevens om contact op kunnen te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

RB Vakantiewoningen verwerkt de persoonsgegevens slechts met uw toestemming of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (tot stand te komen) overeenkomst welke wij met u overeenkomen of zijn overeengekomen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RB Vakantiewoningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
RB Vakantiewoningen verstrekt persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RB Vakantiewoningen gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RB Vakantiewoningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar bas@recreatievastgoed.nl.
Om er zeker van te zijn dat het hiervoor bedoelde verzoek of bezwaar door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RB Vakantiewoningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bas Hudepohl, de Functionaris Gegevensbescherming van RB Vakantiewoningen. Hij is te bereiken via bas@rb-vakantiewoningen.nl
Wijzigingen

Deze Privacy policy kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.