Disclaimer voor www.recreatievastgoed.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.recreatievastgoed.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door RB Vakantiewoningen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RB Vakantiewoningen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website (her) te gebruiken, anders dan het gebruik voor persoonlijk gebruik. Het intellectueel eigendom berust bij RB Vakantiewoningen.

Geen garantie op juistheid 

RB Vakantiewoningen streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Tevens behouden wij ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mocht ondanks deze inspanningen de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. RB Vakantiewoningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen of welke verwijzen naar de site van RB Vakantiewoningen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met RB Vakantiewoningen te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.recreatievastgoed.nl op deze pagina.